CAM w pediatrii

CAM w pediatrii

Pediatria to specjalność medycyny zajmująca się zdrowiem i chorobami człowieka w wieku dziecięcym i rozwojowym. Za ojca pediatrii uznaje się Abrahama Jackobiego. Wśród lekarzy w naszym kraju jest duży procent pediatrów, coraz więcej z nich sięga po bezpieczne preparaty naturalnego pochodzenia, w tym po leki homeopatyczne. Właściwe i pełne troski prowadzenie każdego dziecka , również pod względem medycznym, umożliwia prawidłowy i bezpieczny rozwój każdego dziecka. Ten bezpieczny i prawidłowy rozwój tym bardziej będzie możliwy do osiągnięcia – pod warunkiem nie nadużywania antybiotyków, co ma niestety obecnie miejsce. Bezpieczne leki homeopatyczne są w zasięgu Państwa ręki. Uważa się, że pełną rodziną jest rodzina posiadająca dziecko. A na pewno szczęśliwą może być taka, w której dzieci są zdrowe i rozwijają się prawidłowo. Terapie z zakresu CAM, w tym terapia homeopatyczna, umożliwiają osiągnięcie i realizację tych założeń. Warto do znudzenia powtarzać (a najlepiej realizować), że w terapii pediatrycznej im mniej leków tym lepiej a jeżeli po nie sięgamy i wykorzystujemy dobrze jest jeżeli są one bezpieczne.

Homeopatia ma bardzo wdzięczne pole do działania w praktyce pediatrycznej. Wiele stanów chorobowych można dzięki umiejętności w zakresie tej terapii poprowadzić. Oczywiście nie jest to metoda uniwersalna, a ograniczenia są najróżniejsze. Podstawowym ograniczeniem jest brak odpowiedniej wiedzy ze strony lekarza, który nie mając wiedzy w zakresie tej trudnej terapii, nie będzie uzyskiwał efektów terapeutycznych. Ważnym ograniczeniem jest także brak albo za słaba reaktywność organizmu leczonego dziecka. Terapia homeopatyczna jest zazwyczaj skuteczną metodą w ostro przebiegających chorobach infekcyjnych, gdzie efektywność tej terapii jest porównywalna z prawidłowo prowadzoną antybiotykoterapią. Reasumując, uważam że racjonalne podejście terapeutyczne, powinno polegać na stosowaniu w pierwszej kolejności bezpiecznych leków homeopatycznych i leczenia bez antybiotyku, a dopiero przy niepowodzeniach tej terapii należy sięgać po antybiotyki.

Natomiast w wielu przewlekłych procesach chorobowych terapia homeopatyczna jest często bardziej efektywna od podejścia tradycyjnego. Leków homeopatycznych nie można przedawkować , nie mają oddziaływań toksycznych, nie powodują powikłań, nie wchodzą w interakcje z innymi lekami, nie powodują skutków jatrogennych. Z jednej strony jest to trudna metoda terapeutyczna, wymagająca od lekarza stosującego tę terapię opanowania olbrzymiej wiedzy, zmysłu obserwacji i cierpliwości, z punktu widzenia pacjenta – jest to metoda umożliwiająca samoleczenie prostych przypadków chorobowych, bez konieczności uciekania się do konsultacji lekarskich, oparta na lekach ogólnie dostępnych w aptekach bez recepty. W związku z tym rozsądnym przedsięwzięciem jest organizowanie sobie podręcznych apteczek domowych z odpowiednim zasobem podstawowych leków homeopatycznych, umożliwiających np. matce dzieciom poradzenie sobie z banalnymi, ale dokuczliwymi stanami chorobowymi takimi, jak np.: choroby zakaźne, niepowikłane infekcje górnych dróg oddechowych, zaburzenia przewodu pokarmowego itp. Moje własne, kilkudziesięcioletnie obserwacje pacjentów leczonych bezpiecznymi lekami homeopatycznymi, niedwuznacznie świadczą o tym że dzieci w ten sposób prowadzone (w przeciwieństwie do nadużywanych antybiotyków) – znacznie lepiej się rozwijają

Uważam, że warto propagować w naszym społeczeństwie tego rodzaju pro zdrowotne i rozsądne podejście leczenia banalnych stanów chorobowych na zasadzie samoleczenia w oparciu o tanie, ogólnodostępne i bezpieczne leki homeopatyczne. W przeciwieństwie do "zjadanych" rokrocznie ton antybiotyków i innych "chemicznych" leków stosowanych bardzo często i to w przebiegu zupełnie banalnych infekcji, co wyraźnie obniża poziom zdrowotności naszego społeczeństwa. Oczywiście, w przypadkach poważniejszych chorób, chorób powikłanych, chorób o niejasnej etiologii i przebiegu należy prosić o konsultacje lekarskie i należy korzystać z osiągnięć i kanonów współczesnej medycyny. Tak jak to proponowałem wcześniej idealnie jest (jeżeli jest to tylko możliwe) uzyskiwanie "złotego środka", tj. podejmowanie próby łączenia i wykorzystywania możliwości współczesnej medycyny z doświadczeniami i możliwościami terapii CAM, w tym terapii homeopatycznej.

Decydując się na poddanie się danej terapii, każdy z nas chce wiedzieć czy są jakieś dowody jej skuteczności. Podobnie jest z lekarzami, którzy przekonują się do danej metody terapeutycznej, jeżeli przeprowadzono jakieś badania naukowe wykazujące jej przydatność czy skuteczność leku. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że z kilku tysięcy znanych leków homeopatycznych wiele zostało poddanych badaniom klinicznym, również w naszym kraju. W większości tych badań uzyskano rezultaty potwierdzające przydatność, bezpieczeństwo i skuteczność terapeutyczną badanych leków.

Na koniec pragnąłbym podkreślić to, że moje ponad 30-letnie obserwacje wielu przypadków chorobowych u dzieci, które prowadziłem na przestrzeni tych lat w oparciu o preparaty z zakresu CAM, często z dużym powodzeniem, uzyskując trwałe efekty terapeutyczne, są najlepszym świadectwem skuteczności i przydatności tej grupy preparatów w praktyce pediatrycznej.

Dr n. med. Jacek Czelej