CAM w pediatrii

Statystyki dotyczące CAM w Europie i na świecie

Na podstawie badań statystycznych przeprowadzanych w krajach europejskich nad popularnością CAM – komplementarnymi czy alternatywnymi metodami terapii, okazało się, że terapia homeopatyczna należy do najczęściej stosowanych. Najmniej popularna jest w Skandynawii, najbardziej we Francji, Szwajcarii i w Niemczech. Terapię homeopatyczną stosuje blisko 40% Niemców, 35% Francuzów, 32% Belgów, 31% Holendrów, 30% Szwajcarów, 20% Brytyjczyków. Ponad 40% leków homeopatycznych sprzedawanych jest we Francji bezpośrednio w aptekach, bez kontaktu z lekarzem.

Około 1000 lekarzy specjalistów w zakresie homeopatii jest "wbudowanych" w system państwowej służby zdrowia w Anglii. Homeopatycznie leczy się królewska rodzina angielska. Duży procent pacjentów leczonych homeopatycznie w tych krajach to dzieci. W naszym kraju obserwujemy podobne trendy. Bardzo często lekarz pierwszego kontaktu, czy pediatra uczy się terapii homeopatycznej – bo takie jest życzenie rodziców widzących pozytywne efekty tej metody u własnych dzieci. Od 2002 roku w Belgii przysługuje społeczeństwu pełne prawo wyboru sposobu leczenia, w tym terapii homeopatycznej, która objęta jest systemem ubezpieczeń społecznych. W niektórych krajach leki homeopatyczne są na listach refundacyjnych, tak jest we Francji, w Szwajcarii po usunięciu leków homeopatycznych z list refundacyjnych społeczeństwo zmusiło administrację tego państwa do przywrócenia refundacji i ponownie od 2009r leki homeopatyczne są refundowane . W Anglii leki homeopatyczne (i konsultacje homeopatyczne) refundowane są od 1948 roku, czyli od początku powstania NHS (National Health Service). Wartość leków homeopatycznych sprzedanych w UE w roku 2002 wynosiła ponad 2 miliard euro i co roku rośnie. Największą sprzedaż , bo ponad 35% notowano w Niemczech i we Francji. W wielkiej Brytanii sprzedaż leków homeopatycznych w latach 2002-2004 zwiększyła się o ponad 30% i przekroczyła sumę 320 mln funtów rocznie.

W naszym kraju następował dynamiczny rozwój sprzedaży leków homeopatycznych, największy w latach 2002 – 2010, który przekroczył sumę 200 mln złotych rocznie. Przy stosunkowo niewielkich cenach tych leków przekładało się to na liczbę blisko 10 mln opakowań rocznie. W latach 2010 – 2011nastąpił spadek sprzedaży leków homeopatycznych i osiągnął sumę około 150 mln zł rocznie. Warto w tym miejscu dodać, że ogólna liczba wszystkich leków sprzedanych w naszym kraju, licząc rok do roku, w latach 2011 i 2012, zmniejszyła się o około 15%. Nic dziwnego więc, że na tle tych statystyk, nastąpił także spadek sprzedaży leków homeopatycznych, ziołowych i innych. Wg analiz rynku farmaceutycznego oceniających trendy sprzedażowe, sprzedaż leków homeopatycznych w 2012 roku ma być lepsza, a w 2013 ma wzrosnąć o około 15%.

O czym te liczby świadczą? O tym, że jest realne zapotrzebowanie naszego społeczeństwa na te leki, a co za tym idzie na terapię homeopatyczną i że ten trend będzie się umacniał. W Niemczech stale praktykuje około 3500 lekarzy homeopatów , w Belgii około 1000, w Hiszpanii 1200, we Francji około 5000, okazjonalnie przepisuje leki homeopatyczne 25000 lekarzy, we Włoszech około 7000 lekarzy praktykuje tę metodę terapeutyczną. Leki homeopatyczne są dostępne w Rosji (także rosyjskiej produkcji) , w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i Bułgarii. Wszędzie tam też działają lekarze praktykujący terapię homeopatyczną.

Nie znamy dokładnych statystyk , ale dosłownie miliony ludzi stosuje terapię homeopatyczną na subkontynencie indyjskim i w Ameryce Południowej, praktykowana jest w Południowej Afryce i w Australii. W samych Indiach praktykuje ponad 200 000 dyplomowanych lekarzy homeopatów.