CAM w pediatrii

CAM – leczeniem uzupełniającym

Terapia homeopatyczna, która jest integralną składową CAM, może być wykorzystywana, zarówno przez lekarza, jak i przez samego pacjenta. Terapia homeopatyczna może być terapią uzupełniającą, czy terapią stosowaną równolegle przez lekarza do ordynowanej przez niego terapii tradycyjnej. Warto w tym miejscu podkreślić, że leki homeopatyczne nie wchodzą w interakcję z lekami tradycyjnymi (nie blokują ich działania), częściej może występować odwrotna sytuacja. Lekarz, który ma doświadczenie w terapii homeopatycznej zdaje sobie często sprawę z tego, że takie uzupełnienie tradycyjnej terapii wiąże się często z większą efektywnością leków tradycyjnych. Z kolei pacjent przekonany do leków homeopatycznych, których skuteczność wcześniej sprawdził w przypadku np. banalnych infekcji, coraz częściej stara się przekonać prowadzącego lekarza do terapii z zakresu CAM.

Szczególnie lekarze pediatrzy są pod coraz większą presją ze strony matek często chorujących dzieci, które spodziewają się ze strony lekarza jakiś działań przynajmniej uzupełniających tradycyjne terapie. W efekcie coraz większy procent dzieci w naszym kraju jest poddawanych przez lekarzy terapii homeopatycznej, co zwiększa szanse tych dzieci na np. mniejszą zachorowalność, a tym samym doprowadza to do lepszego ich rozwoju. Polska zajmuje czołowe miejsca w światowych statystykach dotyczących zużycia antybiotyków na głowę mieszkańca. Prawie każda infekcja, w sposób rutynowy, jest u nas traktowana antybiotykami czy sulfonamidami. Czy naprawdę jesteśmy skazani wyłącznie na leki farmakologiczne? Czy jest jakaś alternatywa? Odpowiedź jest pozytywna, jeżeli chociaż w jakimś stopniu będziemy potrafili wykorzystywać i to nawet jedynie w celu uzupełniającym terapię homeopatyczną.

rysunek zioła

Wtedy, kiedy lekarz ma większe doświadczenie w tej terapii, w uzasadnionych przypadkach można takie poważniejsze infekcje poprowadzić bez uciekania się do antybiotykoterapii. Warto o tym pamiętać, bowiem do wielu gabinetów lekarskich trafiają pacjenci np. ze znacznym spadkiem odporności i alergiami, zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, uszkodzeniem wątroby czy nerek spowodowanymi wcześniej przeprowadzonymi niewłaściwie terapiami tradycyjnymi, w tym z powodu nadużywanych antybiotyków. Szczególnie często dochodzi do takich sytuacji u dzieci leczonych antybiotykami w przebiegu infekcji o etiologii wirusowej. Pamiętajmy więc o tym, że istnieje alternatywa. A dobra odporność, którą można uzyskać przez ograniczenie używania antybiotyków i innej "chemii", to także dobry rozwój dziecka.