CAM w pediatrii

Jak działa lek homeopatyczny?

Człowiek stanowi całość, składającą się z ciała, sfery fizycznej i duchowej. Jeżeli na tych wszystkich trzech poziomach występuje równowaga i nie ma zakłóceń człowiek jest zdrowy, jego siła witalna (energia życiowa) utrzymuje ład i harmonię w całym organizmie. Choroba jest wynikiem zakłóceń równowagi i osłabienia siły witalnej, osłabiony układ odpornościowy nie podejmuje właściwej walki z chorobą, organizm choruje.

Zadaniem terapii homeopatycznej jest mobilizowanie mechanizmów obronnych i odpornościowych organizmu do walki z chorobą.

rysunek zioła

Natura wyposażyła nas w świetnie działający system obronny. Kiedy ten system zawodzi, wirusy czy bakterie atakują organizm, doprowadzając do rozwoju stanu chorobowego. Warunkiem uzyskania skutecznego efektu terapeutycznego jest odwracalność (jeżeli jest to możliwe) zmian chorobowych. Można to osiągnąć pod warunkiem leczenia bez antybiotyku i podania właściwego leku (leków) homeopatycznego. Trzeba tutaj podkreślić, że aby właściwy efekt terapeutyczny uzyskać, lekarz homeopata musi poznać dogłębnie pacjenta, jego reakcje, wnętrze, osobowość, otoczenie – wtedy, przy pomocy terapii homeopatycznej, ma szanse na przywrócenie równowagi w organizmie, zarówno w aspekcie psychicznym, mentalnym, jak i fizycznym. To wszystko łączy się z tym, że terapia homeopatyczna jest dużo trudniejsza od tradycyjnej (wymaga opanowania olbrzymiego materiału i stanowi duże wyzwanie natury intelektualnej dla lekarza, któremu nie każdy lekarz jest w stanie sprostać), co dotyczy poważniejszych przypadków chorobowych. Jednak lekarz, który ją stosuje może znaleźć wiele satysfakcji z wyników przeprowadzonej przez siebie terapii, a pacjent ma dzięki temu do dyspozycji bezpieczne leki naturalnego pochodzenia.